Skip to navigation

Nghiên cứu khoa học sinh viên

(21/04/2017) Ngày 21/4/2017, tại văn phòng khoa Công trình, thầy PGS.TS. Đào Văn Tuấn – Trưởng khoa Công trình đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2016 – 2017.Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động...
Subscribe to Nghiên cứu khoa học sinh viên