Nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2022 - 2023

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm học 2022-2023 và hướng dẫn nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên từ Nhà trường, vào hồi 14h00 ngày 14/4/2023 tại Văn phòng khoa (p.901A6), Khoa Công trình tổ chức NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN... Đăng ngày ((17/04/2023))

Nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018-2019

            Ngày 12 tháng 04 năm 2019, tại Văn phòng Khoa Công trình, P.901 nhà A6, Hội đồng khoa học Khoa Công trình tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 201 Đăng ngày ((17/04/2019))

Nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Trường năm học 2017-2018

Căn cứ theo thông báo số 503/TB-ĐHHHVN-KHCN về việc nghiệm thu đề t Đăng ngày ((18/05/2018))

Nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên Khoa Công trình năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của Khoa Công trình - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, vào hồi 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng Khoa, Buổi nghiệm thu đề tài N Đăng ngày ((22/04/2018))

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày 21/4/2017, tại văn phòng khoa Công trình, thầy PGS.TS. Đăng ngày ((21/04/2017))

Đăng kí nhận Nghiên cứu khoa học sinh viên