Nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Trường năm học 2017-2018

Căn cứ theo thông báo số 503/TB-ĐHHHVN-KHCN về việc nghiệm thu đề t Đăng ngày ((18/05/2018))

Nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên Khoa Công trình năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của Khoa Công trình - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, vào hồi 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng Khoa, Buổi nghiệm thu đề tài N Đăng ngày ((22/04/2018))

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày 21/4/2017, tại văn phòng khoa Công trình, thầy PGS.TS. Đăng ngày ((21/04/2017))

Đăng kí nhận Nghiên cứu khoa học sinh viên