Nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018-2019

            Ngày 12 tháng 04 năm 2019, tại Văn phòng Khoa Công trình, P.901 nhà A6, Hội đồng khoa học Khoa Công trình tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 – 2019.

            Năm học 2018-2019, đã có 6 nhóm sinh viên thuộc các chuyên ngành đăng ký Nghiên cứu khoa học, và cả 6 nhóm đều hoàn thành đúng hạn. Dưới sự hướng dẫn của các cán bộ giảng viên, các nhóm sinh viên đã lựa chọn được những hướng nghiên cứu giúp ứng dụng được các kiến thức chuyên ngành trong thực tế. Nhìn chung, các đề tài có tính khoa học và cơ bản đã bám sát một phần thực tế kỹ thuật, công nghệ ngành xây dựng nước nhà cũng như các ứng dụng trong đời sống.Phần lớn các công trình tương đối công phu, thể hiện niềm đam mê, khao khát NCKH của sinh viên, được Hội đồng đánh giá cao.

            Trong năm học 2019-2020, Hội đồng NCKH Khoa Công trình định hướng Phát huy, nâng cao các kết quả đạt được từ các đề tài NCKH trong năm học 2018-2019, đồng thời tăng cường năng lực NCKH của sinh viên trong năm học tới, không chỉ nhiều về số lượng mà còn đi sâu vào chất lượng các công trình.

            Dưới đây là kết quả đánh giá công trình NCKH sinh viên của Hội đồng, căn cứ kết quả nghiệm thu, 2 đề tài được lựa chọn tham gia nghiệm thu cấp trường năm học 2018-2019 bao gồm:

  1. Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm mô hình vật lý mô phỏng dòng thấm qua công trình thủy lợi – Nhóm SV: Đoàn Như Lâm; Lê Minh Đạt;  Hoàng Thế Nghĩa – CTT56ĐH
  2. Lập chương trình tự động bình sai lưới độ cao – Nhóm SV: Võ Tá Dũng; Trần Minh Hoàng – BDA56ĐH

                  


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN


(Kèm theo Biên bản nghiệm thu đề tài NKCH Sinh viên ngày 20 tháng 04 năm 2018)

             

TT


Tên công trình


Sinh viên thực hiện
(SV chịu trách nhiệm chính in đậm - Mỗi nhóm không quá 5 SV)


Lớp


GV hướng dẫn
(Với mỗi đề tài NCKH Sinh viên chỉ có 1 Giảng viên hướng dẫn)


Kết quả đạt được
(Nêu tóm tắt kết quả đạt được cụ thể của công trình)


Kết quả đánh giá của hội đồng
(Theo thang điểm 10)


1


Nghiên cứu và xây dựng modul chương trình tự động hóa tính toán tháo nước ụ khô

Bùi Thành Đạt;

Phạm Thị Hồng Phương


Lớp: XDD 57; CTT59

TS. Bùi Quốc Bình


-     Nhóm sinh viên đã xây dựng được module tính toán tháo nước ụ khô;

-     Modul chương trình tự động hóa tính toán tháo nước buồng ụ. Thuận tiện kết nối với các tiện ích sẵn có.


7.66 


2


Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm mô hình vật lý mô phỏng dòng thấm qua công trình thủy lợi


Đoàn Như Lâm; Lê Minh Đạt;  Hoàng Thế Nghĩa


 

CTT 56 ĐH                                                   


TS. Nguyễn Hoàng


-     Nhóm sinh viên đã chế tạo được mô hình vật lý;

-     - Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình vật lý

-     So sánh, phân tích kết quả mô phỏng  đã đạt được trên mô hình đã chế tạo và mô hình toán


8.8 3


3


Nghiên cứu dao động của dầm cầu dăng văng dưới tác dụng của tải trọng di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn.


Phạm Văn Sơn; Nguyễn Tá Dương

Bùi Đức Hiếu

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Khải

 


Lớp: KCĐ           Khóa: 56


TS. Trần Ngọc An


-     Xây dựng được mô hình tính toán dây văng;

-     Nhóm sinh viên đã thực hiện tính oán dao động dưới tác dụng tải trọng động bằng phương pháp phần tử hữu hạn;

-     Thiết lập phương trình dao động của dầm cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động.

-     Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán dao động của dầm cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động bằng phần mềm Matlab cho một công trình cầu thực tế.

-     Xây dựng một phần mềm mô phỏng dao động của dầm cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động.


8.25


4


Lập chương trình tự động bình sai lưới độ cao


Võ Tá Dũng

Trần Minh Hoàng


Lớp BD56DH


TS. Trần Đức Phú


-     Nhóm sinh viên đã lập được chương trình tự ddoogj bình saitreen máy tính và đang xây dựng trên hiết bị di động;

-     Nghiên cứu lý thuyết bình sai lưới độ cao kết hợp với nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ lập trình để từ đó xây dựng chương trình tự động bình sai lưới cao độ


8.75


5


Thiết kế không gian xanh cho các căn hộ chung cư tại Việt Nam


Nguyễn Đức Vinh


KTD 56ĐH


Ths.KTS Nguyễn Gia Khánh


-     Đề tài đã nêu ra giải pháp không gian xanhcho các căn hộ chung cư tại VN;

-     Đề tài” Thiết kế không gian xanh cho các căn hộ chung cư tại Việt Nam” đi sâu phân tích thực trạng điều kiện sống trong các căn hộ chung cư Việt Nam hiện nay, từ đó nhận thức được nhu cầu bức thiết của người sử dụng là cần những không gian xanh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đề tài nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp thiết kế nội thất nhằm tận dụng ánh sáng và đón gió tự nhiên,gia tăng những mảng xanh trong căn hộ chung cư,giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm môi trường


7.25


6


Nghiên cứu giải pháp xử lý sự cố móng công trình xây dựng vừa và nhỏ


Đức Minh Cường; Trần Hữu Trường Phú,Đoàn Hồng Trang, Nguyễn Thế Anh


  Lớp

XDD56ĐH


Th.s Phạm Ngọc Vương


-     Đề tài đã nêu ra giải pháp xử lý sự cố móng công trình xây dựng vừa và nhỏ;

-     Hệ thống được một số giải pháp xử lý, gia cố móng công trình.


7.58