Skip to navigation

Kết nối doanh nghiệp

(26/03/2017)              Sáng thứ 7, ngày 25 tháng 03 năm 2017, Hội thảo "Kết cấu thép liên hợp trong xây dựng dân dụng và công nghiệp" được tổ chức bởi Bộ môn Xây dựng và công nghiệp, Khoa...
(12/03/2017)             Ngày 10/03/2017, thực hiện công tác Kết nối doanh nghiệp, cán bộ giảng viên Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Khoa Công trình tổ chức chuyến đi tham quan công trình...
Subscribe to Kết nối doanh nghiệp