Kết nối doanh nghiệp

Hội thảo khoa học: Giới thiệu về xe đúc chạy dưới thi công nhịp dây văng - Cầu Bạch Đằng

Nằm trong chương trình kết nối doanh nghiệp 2017, 15h chiều ngày thứ 6 (26/05/2017), bộ môn Kỹ thuật xây dựng Cầu Đường tổ chức hội thảo khoa học với ban BOT cầu Bạch Đằng. Đăng ngày ((30/05/2017))

Tham quan dự án cảng Lạch Huyện - Bộ môn An toàn đường thủy

Thực hiện trong chương trình Kết nối doanh nghiệp 2017, n Đăng ngày ((27/04/2017))

Tham quan dự án cầu Bạch Đằng - Bộ môn Kỹ thuật Cầu Đường

Nằm trong chương trình Kết nối doanh nghiệp 2017, nhận được lời mời của Ban BOT cầu Bạch Đằng, sáng ngày 24/02, thầy Nguyễn Phan Anh và các thầy, cô trong bộ môn Kỹ thuật Cầu Đường đã tổ chức cho c Đăng ngày ((05/04/2017))

Hội thảo "Kết cấu thép liên hợp trong xây dựng dân dụng và công nghiệp"

             Sáng thứ 7, ngày 25 tháng 03 năm 2017, Hội thảo "Kết cấu thép liên hợp trong xây dựng dân dụng và công nghiệp" được tổ chức bởi Bộ môn Xây dựng và công nghiệp, Khoa Công trình tại Đăng ngày ((26/03/2017))

Thăm quan Công trình thực tế ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

            Ngày 10/03/2017, thực hiện công tác Kết nối doanh nghiệp, cán bộ giảng viên Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Khoa Công trình tổ chức chuyến đi tham Đăng ngày ((12/03/2017))

Đăng kí nhận Kết nối doanh nghiệp