Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng

Chức năng nhiệm vụ:

  • Hướng dẫn thực hành các môn: Vật liệu xây dựng cho các ngành thuộc khoa Công trình.
  • Hướng dẫn thực hành kỹ thuật công nhân xây dựng cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
  • Tham gia các công tác thí nghiệm, khảo sát, kiểm định chất lượng công trình

  •