Phòng thí nghiệm cơ đất - nền móng

Được trang bị các thiết bị thí nghiệm và khảo sát hiện trường hiện đại: máy khoan thăm dò địa chất, máy xuyên tĩnh, thiết bị nén 3 trục và nhiều thiết bị khác.

Chức năng nhiệm vụ:

  • Phòng nhiệm vụ phục vụ công tác thực hành thí nghiệm các môn cơ học đất, địa kỹ thuật cho SV các ngành trong khoa;
  • Ngoài ra PTN còn được khai thác sử dụng trong các hoạt động NCKH và lao động sản xuất.