Phòng thực hành Đo đạc - khảo sát

Chức năng nhiệm vụ:

  • Hướng dẫn thực tập các môn: Trắc địa phổ thông, Trắc địa cao cấp, Đo đạc biển, Thiết bị báo hiệu;
  • Khảo sát lập bình đồ địa hình trên cạn một số khu vực nội thành và lân cận TP Hải phòng;
  • Khảo sát và lập bình đồ địa hình phục vụ thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ của một số công ty sửa chữa đóng mới tàu, các bến cảng, cầu tàu...;
  • Khảo sát bình đồ độ sâu và thiết kế nạo vét một số luồng hàng hải và luồng vào cảng cá;
  • Thành lập lưới khống chế địa hình.