Bộ môn Kỹ thuật xây dựng Cầu Đường

Giới thiệu bộ môn:

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng Cầu Đường là 1 trong 6 bộ môn chuyên ngành của Khoa Công trình. Mặc dù mới được thành lập từ tháng 03/2009 nhưng  hiện nay Bộ môn đã và đang đảm nhiệm công tác giảng dạy 25 môn chuyên ngành cho ngành đào tạo kỹ sư Cầu Đường.

Địa chỉ liên hệ: P.902 – Nhà A6 – Đai học Hàng Hải VN

Các môn chuyên ngành chính:

 • Cầu bê tông cốt thép 1&2
 • Cầu thép 1&2
 • Khảo sát đường ô tô
 • Thiết kế nền, mặt đường
 • Xây dựng đường
 • Xây dựng cầu

Một số các môn học khác:

 • Mố trụ cầu
 • Thi công cơ bản cầu đường
 • Khai thác và kiểm định cầu
 • An toàn lao động….

Cơ cấu đội ngũ:

 • Tổng số giảng viên hiện có: 09
 • Học vị tiến sĩ: 02
 • Thạc sĩ: 03
 • Nghiên cứu sinh tại nước ngoài: 03
 • Kỹ sư: 01