Vòng thi Vật liệu xây dựng – Cuộc thi KST 2015

Trong thời gian từ ngày 11/10 – 14/10, Ban tổ chức cuộc thi KST 2015 đã tổ chức vòng thi Vật liệu xây dựng cho 4 đội chơi của 4 ngành. Vòng thi  gồm có 5 thử thách : Thiết kế cấp phối bê tông, xác định thành phần hạt của cát, thử độ sụt của hỗn hợp bê tông, đúc mẫu và bảo dưỡng mẫu bê tông và kiểm tra cường độ mẫu bê tông.

Sau 5 thử thách, đội chơi Công trình thủy và thềm lục địa là đội chơi đạt số điểm cao nhất, tiếp đến là các đội kỹ thuật cầu đường, bảo đảm an toàn hàng hải, xây dựng dân dụng & công nghiệp. Sau đây là một số hình ảnh của vòng thi diễn ra vào 11/10.