Liên hệ

Địa chỉ: 
P. 912 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
031.3735655- Fax: 031.855679
Website: