Ngành Công trình giao thông & Cơ sở hạ tầng

NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Mã ngành: 7580205D113

Bộ môn phụ trách: Bộ môn kỹ thuật xây dựng Cầu Đường - Khoa Công trình

Địa chỉ: Phòng 902 - Nhà A6 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Liên hệ: TS. Nguyễn Phan Anh - Trưởng bộ môn. Điện thoại: 0982 003 420

1. Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

2. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: 45 sinh viên

3. Giới thiệu về ngành

Ngành Công trình giao thông và Cơ sở hạ tầng trực thuộc sự quản lý của bộ môn Kỹ thuật xây dựng Cầu Đường - Khoa Công trình - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Tiền thân là ngành Kỹ thuật xây dựng Cầu Đường được thành lập vào năm 2009. Năm 2020 là năm đầu tiên Khoa Công trình tuyển sinh ngành Công trình giao thông và Cơ sở hạ tầng. Thời gian đào tạo là 4.5 năm. Hình thức đào tạo theo hệ chính quy tập trung, theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân kỹ thuật công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. 

4. Mục tiêu đào tạo

- Được trang bị kiến thức cơ bản rộng, có hiểu biết sâu sắc về quy hoạch giao thông, phân tích kết cấu, công nghệ và tổ chức, quản lý thi công các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

- Có khả năng lập các dự án đầu tư, thiết kế, giám sát, thi công các công trình cầu, đường, các lĩnh vực về cơ sở hạ tầng như điện, cấp thoát nước, san lấp mặt bằng, xử lý môi trường…

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa, thiết kế kết cấu, phần mềm dự toán phục vụ công tác lập dự án, đấu thầu.

- Có khả năng tiếp cận các lĩnh vực khoa học – công nghệ mới nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế xã hội.

5. Cơ hội nghề nghiệp

- Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng nói chung và các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải nói riêng từ cấp trung ương đến địa phương.

- Làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nói riêng.

- Thực hiện các công việc chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng: Quy hoạch, thiết kế, lập dự án đầu tư, giám sát, thi công xây dựng các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

- Làm việc tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình.

6. Cơ sở vật chất

- Phòng máy tính.

- Phòng thí nghiệm cơ đất.

- Phòng thực hành đo đạc, khảo sát thủy văn.

- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.

- Phòng thí nghiệm Cầu Đường.

7. Hoạt động sinh viên

- Được tham gia các hoạt động tình nguyện, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của Khoa, Trường tổ chức.

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi olympic, các cuộc thi kỹ sư tương lai KST...

- Tham quan các công trình thực tế...

 

 

 

Chi tiết thông tin về ngành Công trình giao thông và Cơ sở hạ tầng: