Phòng thực hành thủy lực - thủy văn

Chức năng nhiệm vụ:

Được trang bị các trang thiết bị hiện đại phục vụ các công tác:

  • Hướng dẫn sinh viên thực hành các bài thí nghiệm thủy lực đại cương;
  • Hướng dẫn sinh viên thao tác sử dụng các thiết bị khảo sát hải văn: đo sóng, dòng chảy, độ đục...trong chương trình thực tập thủy văn;
  • Tham gia công tác khảo sát thủy hải văn các vùng biển, sông phục vụ công tác thu thập số liệu thiết kế.