Bộ môn Công Trình Cảng

Giới thiệu bộ môn:

Bộ môn Công trình Cảng là 1 trong 6 bộ môn chuyên ngành của Khoa Công trình, đảm nhiệm công tác giảng dạy 20 môn chuyên ngành và cơ sở chuyên ngành cho các ngành học trong Khoa cũng như các Khoa Đóng tàu, Kinh tế.

Địa chỉ liên hệ: P.908 – Nhà A6 – Đai học Hàng Hải VN

Các môn chuyên ngành chính:

 • Công trình Cảng
 • Công trình thủy công trong nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy
 • Thi công chuyên môn
 • Công trình biển cố định
 • Quy hoạch Cảng

Các môn cơ sở chuyên môn chủ yếu:

 • Cơ học kết cấu
 • Cơ học đất
 • Thi công cơ bản
 • Kết cấu thép
 • Cơ học MTLT và LTĐH
 • Nền và Móng

Một số các môn học khác:

 • Luật xây dựng
 • Kiến trúc công nghiệp
 • Tổ chức và Quản lý thi công
 • Ổn định ĐLH công trình

Cơ cấu đội ngũ:

 • Tổng số giảng viên hiện có: 12
 • Học hàm PGS: 02
 • Học vị tiến sĩ: 04
 • Nghiên cứu sinh:
 • Thạc sĩ: 07
 • Giảng viên chính: 03

Slides giới thiệu bộ môn

 •