Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Khoa Công trình, trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập ngày 15/8/1965. 50 năm qua với sự  cố  gắng của  các  thế  hệ thầy  cô  giáo, sinh viên,  khoa  Công  trình  đã  từng  bước  khẳng  định  vị  thế  của  mình  trong  Nhà trường và  xã  hội.  Với những  nỗ  lực  không  ngừng  trong  suốt  chặng  đường  50 năm  qua,  Khoa Công trình  liên  tục  là  Khoa tiên  tiến  xuất  sắc  của  Trường, hàng năm được Bộ Giao thông  Vận tải,  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung  ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn và UBND Thành phố Hải Phòng tặng nhiều bằng khen. Khoa đã vinh dự  được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động  hạng  Nhất  (năm  2010),  hạng  Nhì  (năm  2000),  hạng  Ba  (năm  1995).