Bộ môn Xây Dựng dân dụng và Công nghiệp

Giới thiệu bộ môn:

Là một bộ môn thuộc khoa Công trình, bộ môn Xây dựng DD & CN đảm nhiệm các môn chuyên ngành, cơ sở chuyên ngành liên quan đến công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như nhà công nghiệp, tháp thép, trường học, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại, bệnh viện, khách sạn ...

Địa chỉ liên hệ: P.907 – Nhà A6 – Đại học Hàng Hải VN

Các môn chuyên ngành chính:

 • Thiết kế nhà dân dụng và công nghiệp
 • Tổ chức thi công
 • Kết cấu BTCT 2 (phần nhà cửa)
 • Kết cấu Thép 2 (CT dân dụng & công nghiệp)
 • Thi công 2 (thi công lắp ghép)
 • Cấp thoát nước

Các môn cơ sở chuyên môn chủ yếu:

 • Địa chất công trình
 • Vật liệu xây dựng
 • Bê tông cốt thép 1
 • Thi công 1 (thi công cơ bản)

Một số các môn học khác:

 • Kinh tế xây dựng
 • Kỹ thuật thông gió
 • Tin học ứng dụng ngành XDDD&CN
 • Kết cấu gạch đá gỗ
 • An toàn lao động

Cơ cấu đội ngũ:

 • Tổng số giảng viên hiện có: 13
 • Học hàm PGS: 01
 • Học vị tiến sĩ: 01
 • Nghiên cứu sinh: 02
 • Thạc sĩ: 12
 • Giảng viên chính: 01
 • Slide giới thiệu bộ môn