Giới thiệu về Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Công trình

GIỚI THIỆU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG TRÌNH

Liên chi Đoàn khoa Công Trình là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Liên chi Đoàn khoa Công Trình đã khẳng định được vị trí của mình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức của Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa gồm có:

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ

Chi đoàn

Ghi chú

1

Ngô Việt Anh

01674.120.609

Bí thư

CĐGV

 

2

Nguyễn Quang Huy

0963.598.158

Phó bí thư

CĐGV

 

3

Đoàn Hữu Cường

0904.480.204

Phó bí thư

CTT55ĐH1

 

4

Nguyễn Vân Anh

0987.041.955

Ủy viên

XDD54ĐH1

 

5

Phạm Thu Thảo

01262.409.688

Ủy viên

CTT55ĐH2

 

6

Phạm Việt Anh

01255.305.686

Ủy viên

KCD55ĐH1

 

7

Tạ Đức Bình

0934.396.140

Ủy viên

KTD56ĐH

 

8

Nguyễn Thị Phương Anh

01222.217.517

Ủy viên

BĐA56ĐH

 

9

Nguyễn Thị Vân Chi

01278.889.882

Ủy viên

CTT56ĐH

 

10

Nguyễn Duy Tuấn

01229.372.999

Ủy viên

KCD56ĐH2

 

11

Nguyễn Tri Khoa

01228.295.876

Ủy viên

XDD56ĐH2

 

12

Nguyễn Quỳnh Anh

01263.378.462

Ủy viên

BĐA57ĐH

 

13

Vũ Thị Xuân Hồng

01213.253.038

Ủy viên

CTT57ĐH

 

 

 

BCH Liên Chi đoàn Khoa Công trình nhiệm kỳ 2017 - 2019
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Chủ nhiệm Khoa, có chức năng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Khoa Công Trình.

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa có nhiệm vụ chủ yếu sau:

• Kết hợp chặt chẽ giữa Liên chi Đoàn và Đoàn trường trong công tác tổ chức và triển khai các hoạt động.

• Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lí tưởng cách mạng, xây dựng ước mơ, hoài bão.

• Đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, thi Olympic và nghiên cứu khoa học sinh viên, động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn.

• Đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

• Chủ động giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Chi bộ Khoa Công Trình bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

• Quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Chi đoàn, Câu lạc bộ và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG TRÌNH

Sinh Viên Khoa Công Trình trong lễ biểu dương Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố

Chương trình Dạ vũ khoa Công trình- Prom Night 2016

Giải bóng đá sinh viên Khoa Công trình năm học 2016 - 2017

Đội sinh viên tình nguyện Khoa Công trình trong chiến dịch "Tiếp sức mùa thi"