Giới thiệu về Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Công trình

GIỚI THIỆU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG TRÌNH

Liên chi Đoàn khoa Công Trình là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Liên chi Đoàn khoa Công Trình đã khẳng định được vị trí của mình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức của Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa gồm có:

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ

Chi đoàn

Ghi chú

1

Phạm Khánh Duy

094.633.2286

Bí thư

CĐGV

 

2

Nguyễn Quang Huy

0963.598.158

Phó bí thư

CĐGV

 

3

Trần Đình Thắng

0862.122.830

Phó bí thư

KCĐ61ĐH

 

4

Đào Quỳnh Ngân

 

Ủy viên

BĐA61ĐH

 

5

Nguyễn Thùy Dung

 

Ủy viên

QCX61ĐH

 

6

Nguyễn Thùy Nhung

 

Ủy viên

BĐA62ĐH

 

7

Phạm Đình Mười

 

Ủy viên

BĐA61ĐH

 

8

Bùi Thị Yến

 

Ủy viên

BĐA62ĐH

 

9

Nguyễn Trung Anh

 

Ủy viên

QCX60ĐH

 

10

Nguyễn Thị Khánh Hòa

 

Ủy viên

KTD62ĐH

 

11

Vũ Thị Phương Anh

 

Ủy viên

KTD61ĐH