Skip to navigation

Đào tạo

(02/01/2017)  CHUYÊN NGÀNH:                 KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY                ...
(02/01/2017) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VĂN BẰNG 2(Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 57)(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2275/QĐ-ĐHHHVN-ĐT...
(02/01/2017)  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VĂN BẰNG 2(Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 56)(Ban hành kèm theo Quyết định số: ...
(02/01/2017) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC(Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 56)(Ban hành kèm theo Quyết định số:  ...
(08/08/2016) Kính gửi đến các thầy cô và các em sinh viên kế hoạch đăng ký học phần kì 1B năm học 2016-2017 của trường ĐH Hàng hải Việt Nam.
(17/05/2016) Nhà trường thông báo lịch giảng dạy bù cho các ngày nghỉ lễ của học kỳ 2 năm học 2015-2016 được tiến hành chuyển sang tuần dự trữ. Chi tiết kính mời các thầy cô giáo và các em sinh viên xem trong file đính kèm.
(12/04/2016) Trang đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau !
(12/04/2016) Trang đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau !
(14/12/2015) Theo kế hoạch đào tạo, từ ngày 7/12 đến 13/12 năm 2015, khoa Công trình tổ chức các hội đồng chấm tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên khóa 52 các ngành: Công trình thủy, Bảo đảm an toàn hàng hải, Xây dựng dân dụng & công nghiệp, kỹ thuật...
Subscribe to Đào tạo