[Thông báo] Về việc quay trở lại học tập của học viên, sinh tiên từ ngày 4/5/2020

Kính gửi các thầy cô CVHT và các em sinh viên Thông báo số 561/TB-ĐHHHVN-ĐT về việc quay trở lại học tập của học viên, sinh viên từ ngày 4/5/2020.

Chi tiết ở file đính kèm

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 561-tb-dhhhvn-dt-1.pdf704 KB