Lịch chào cờ và sinh hoạt lớp

[Thông báo] Lịch chào cờ định kỳ- sinh hoạt(nếu có) học kỳ II năm học 2019-2020 (điều chỉnh)

Kính gửi các thầy cô cố vấn học tập và các em sinh viên Lịch chào cờ và sinh hoạt lớp định kỳ học kỳ II năm học 2019-2020 (điều chỉnh) Đăng ngày ((04/03/2020))

[Thông báo] Lịch chào cờ định kỳ- sinh hoạt (nếu có) học kỳ II năm học 2019-2020(điều chỉnh).

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các em sinh viên: Lịch chào cờ định kỳ- sinh hoạt (nếu có) học kỳ II năm học 2019-2020 (điều chỉnh).   Đăng ngày ((07/02/2020))

Lịch chào cờ và sinh hoạt lớp năm học 2017-2018

Trân trọng gửi đến các cán bộ giảng viên, cố vấn học tập cùng các em sinh viên kế hoạch Chào cờ và sinh hoạt lớp năm học 2017-2018 Đăng ngày ((31/08/2017))

Thư ngỏ của thầy TS. Phạm Xuân Dương Phó hiệu trường Nhà trường

Kính gửi các đ/c Thủ trưởng các đơn vị trong trường.   Trường ĐHHH VN của chúng ta vừa bước qua tuổi 60 với một loạt những tin vui. Đó là: Đăng ngày ((02/05/2016))

Danh sách phòng SHL theo CVHT - cập nhật tháng 3/2016

Theo mô hình quản lý SV mới, các sinh viên sẽ sinh hoạt lớp theo CVHT. Trong file đính kèm này, danh sách phòng sinh hoạt lớp của từng CVHT đã được cập nhật đến tháng 3 năm 2016. Đăng ngày ((31/03/2016))

Quyết định kỷ luật SV vi phạm quy chế

Trong buổi chào cờ ngày 21/03/2016, BCN khoa Công trình đã công bố kỷ luật các sinh viên vi phạm quy chế rèn luyện của nhà trường. Đăng ngày ((23/03/2016))

Danh sách phòng sinh hoạt lớp kì 2 năm học 2015-2016 - Cập nhật 02.03.2016

Trong thời gian vừa qua, khoa Công trình thủy đã tổ chức triển khai quản lý sinh viên theo mô hình quản lý mới của nhà trường. Đăng ngày ((02/03/2016))

Danh sách sinh viên theo cố vấn học tập cập nhật ngày 22.02.2016

Trong thời gian vừa qua, khoa Công trình thủy đã tổ chức triển khai quản lý sinh viên theo mô hình quản lý mới của nhà trường. Đăng ngày ((25/02/2016))

Đăng kí nhận Lịch chào cờ và sinh hoạt lớp