Skip to navigation

Lịch chào cờ và sinh hoạt lớp

(02/05/2016) Kính gửi các đ/c Thủ trưởng các đơn vị trong trường. Trường ĐHHH VN của chúng ta vừa bước qua tuổi 60 với một loạt những tin vui. Đó là:- Đội tuyển Olympic Toán học toàn quốc của trường đã lần đầu tiên đạt thành tích vô cùng ấn tượng...
(31/03/2016) Theo mô hình quản lý SV mới, các sinh viên sẽ sinh hoạt lớp theo CVHT. Trong file đính kèm này, danh sách phòng sinh hoạt lớp của từng CVHT đã được cập nhật đến tháng 3 năm 2016. Các sinh viên và thầy cô giáo viên quan tâm có thể xem chi...
(23/03/2016) Trong buổi chào cờ ngày 21/03/2016, BCN khoa Công trình đã công bố kỷ luật các sinh viên vi phạm quy chế rèn luyện của nhà trường.
(02/03/2016) Trong thời gian vừa qua, khoa Công trình thủy đã tổ chức triển khai quản lý sinh viên theo mô hình quản lý mới của nhà trường. Trên đây là danh sách phòng sinh hoạt lớp của các lớp, khóa học và giáo viên phụ trách. Chi tiết kính...
(25/02/2016) Trong thời gian vừa qua, khoa Công trình thủy đã tổ chức triển khai quản lý sinh viên theo mô hình quản lý mới của nhà trường. Trong file đính kèm này, các giáo viên phụ trách sẽ có trách nhiệm quản lý chung cho một khóa của mỗi ngành và...
Subscribe to Lịch chào cờ và sinh hoạt lớp