Danh sách sinh viên theo cố vấn học tập cập nhật ngày 22.02.2016

Trong thời gian vừa qua, khoa Công trình thủy đã tổ chức triển khai quản lý sinh viên theo mô hình quản lý mới của nhà trường. Trong file đính kèm này, các giáo viên phụ trách sẽ có trách nhiệm quản lý chung cho một khóa của mỗi ngành và cố vấn học tập được phân công để quản lý từng nhóm các sinh viên nhất định. Chi tiết kính mời các thầy cô và các em sinh viên xem trong file đính kèm.

File xem trực tiếp: 

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin danh_sach_sv_theo_cvht_moi_2015.rar552.13 KB