Skip to navigation

Quyết định kỷ luật SV vi phạm quy chế

Trong buổi chào cờ ngày 21/03/2016, BCN khoa Công trình đã công bố kỷ luật các sinh viên vi phạm quy chế rèn luyện của nhà trường.

File xem trực tiếp: 

File đính kèm: