Danh sách phòng sinh hoạt lớp kì 2 năm học 2015-2016 - Cập nhật 02.03.2016

Trong thời gian vừa qua, khoa Công trình thủy đã tổ chức triển khai quản lý sinh viên theo mô hình quản lý mới của nhà trường. Trên đây là danh sách phòng sinh hoạt lớp của các lớp, khóa học và giáo viên phụ trách. Chi tiết kính mời các thầy cô và các em sinh viên xem trong file đính kèm.

File xem trực tiếp: 

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 03._danh_sach_phong_shl_khoa_ct_ki_2_-_2015_2016.pdf194.59 KB