Ngành Quản lý công trình xây dựng

Chuyên ngành: Quản lý công trình xây dựng

Mã chuyên ngành: D130 – Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), D01 (Toán, Văn, Anh)

Trưởng ngành: TS. Nguyễn Thị Diễm Chi –  0936 909 556

I. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành là đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lý công trình xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng, quản trị học, quản trị doanh nghiệp xây dựng, quản lý đấu thầu, hợp đồng, dự án; lập và thẩm định giá cũng như quản lý chất lượng công trình xây dựng và các kỹ năng thái độ cần thiết để vận hành, triển khai lãnh đạo quản lý và tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực Quản lý công trình xây dựng.

II. Cơ hội nghề nghiệp

Người học tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công trình xây dựng có thể làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng, các ban quản lý dự án các công trình trong và ngoài nước và các ngân hàng thương mại.