Kỹ thuật an toàn Hàng hải

      BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

                     TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN KỸ THUẬT AN TOÀN HÀNG HẢI

(Dành cho sinh viên từ khóa 64)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT AN TOÀN HÀNG HẢI

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN

MÃ NGÀNH: 7580203

1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo tạo cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật An toàn Hàng hải do Khoa Công trình xây dựng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thẩm định và ban hành. Chương trình có tham khảo các chương trình của các quốc gia tiên tiến trên thế giới, Chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với sinh viên tốt nghiệp cũng như đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Người học khi tham gia chương trình được đào tạo không chỉ về kiến thực mà còn được rèn luyện cả về kỹ năng, thái độ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như một số yêu cầu quốc tế khác đối với năng lực của người lao động trong thế kỷ 21.

1.2. Thông tin chung về chương trình

Tên chương trình:

CTĐT cử nhân ……

Cơ quan/Viện trao bằng cấp:

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Các đơn vị tham gia giảng dạy:

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chứng nhận chuyên môn:

Bằng đại học

Học vị sau tốt nghiệp:

Cử nhân

Mô hình học tập:

Toàn thời gian

Tổng số tín chỉ:

135

Ngôn ngữ sử dụng:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Thời lượng đào tạo:

4 năm (8 học kỳ)/4,5 năm (9 học kỳ)

Website:

http://vimaru.edu.vn

Cập nhật lần cuối:

Tháng 9/2023

 

1.3. Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: “Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn”.

1.4. Nhiệm vụ/sứ mạng của chương trình

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế nói chung và cho Ngành kỹ thuật an toàn hàng hải nói riêng.

1.5. Mục tiêu của chương trình

Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật An toàn Hàng hải. Những người tốt nghiệp chương trình này có khả năng khảo sát, quy hoạch, thiết kế và lập biện pháp tổ chức thi công, quản lý dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và vận hành khai thác bảo trì hệ thống giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; năng động, sáng tạo trong công việc, thích ứng với mọi môi trường làm việc; có khả năng cạnh tranh với nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

Chi tiết (xem thêm file đính kèm):

 

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon ban_mo_ta_ctdt_k64_ky_thuat_an_toan_hang_hai.pdf1.42 MB