Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng

 

GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

1. Ngành Công trình giao thông và Cơ sở hạ tầng là gì?

Thiết kế, thi công, quản lý các dự án công trình:

•     Cầu thép, cầu bê tông cốt thép thường, cầu bê tông cốt thép sử dụng cáp ứng suất trước.

•     Các công trình đường bộ, đường sân bay, các công trình giao thông đô thị.

•     Các công trình cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị, khu công nghiệp...

Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện                                                        Cầu Bạch Đằng

Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng                                Đường vào khu công nghiệp Đình Vũ

2. Mục tiêu đào tạo

•       Về phẩm chất đạo đức:

         Giáo dục cho sinh viên có nhận thức và lý luận một cách có hệ thống các vấn đề sau:

         - Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và sự vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

         - Truyền thống đấu tranh của dân tộc, trên cơ sở đó xây dựng đạo lý uống nước nhớ nguồn, giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.

         - Những đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

•       Về kiến thức:

         Đào tạo cho người học có đủ trình độ chuyên môn của một kỹ sư ngành công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Cụ thể là:

         - Nắm bắt được hệ thống quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn cơ bản của ngành.

         - Thiết kế phương án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

         - Có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng.

•       Về kỹ năng:

         Đào tạo cho người học có đủ năng lực chuyên môn về các lĩnh vực:

         - Thiết kế công trình giao thông dựa trên những phần mềm chuyên ngành.

         - Lập tiến độ, tổ chức thi công các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

         - Giám sát thi công, quản lý dự án công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

•       Về khả năng công tác:

         Khi tốt nghiệp người kỹ sư ngành công trình giao thông và cơ sở hạ tầng có thể làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và sản xuất, các cơ quan nhà nước cững như trong các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác phục vụ cho công việc xây dựng mạng lưới các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công trình giao thông và Cơ sở hạ tầng có thể làm việc trong các tổ chức:

- Tại các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng nói chung và các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải nói riêng từ cấp trung ương đến địa phương.

- Làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nói riêng.

- Thực hiện các công việc chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng: Quy hoạch, thiết kế, lập dự án đầu tư, giám sát, thi công xây dựng các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

- làm việc tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát về các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

4. Môi trường học tập

- Cơ sở vật chất:

•       Phòng máy tính.

•       Phòng thí nghiệm cơ đất.

•       Phòng thực hành đo đạc, khảo sát thủy văn.

•       Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.

•       Phòng thí nghiệm Cầu Đường.

                     Máy sấy tự động                                                      Máy đo độ mài mòn Los Angeles

            Máy kéo thép Instron - 600X                                          Bộ thí nghiệm rót cát

              Thiết bị xuyên tĩnh Pagani - CPTu                                Máy đo mực nước ngầm S061-1

Thiết bị khoan địa chất                                                       Máy nén bê tông

              Máy cắt phẳng                                         Thiết bị cắt cánh hiện trường

- Hoạt động SV

Thầy Nguyễn Phan Anh dẫn sinh viên KCĐ50 ĐH                   Thầy Đoàn Như Sơn dẫn sinh viên KCĐ

   tham quan công trình đường trong KCN Đình Vũ                  tham quan công trình cầu Niệm, năm 2015

Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng Cầu Đường                Thầy Phạm Văn Trung cùng các thầy và các

đạt giải nhất cuộc thi Kỹ Sư Tương Lai năm 2012               em sinh viên bên mô hình đạt giải Nhất cuộc

                                                                                             thi Kỹ Sư Tương Lai năm 2015

Đội bóng đá lớp KCĐ52 ĐH ba năm liền vào chung kết Giải bóng đá sinh viên khoa (Vô địch năm 2013, 2015; Á quân năm 2014)

Sinh viên KCĐ tham gia hoạt động tình nguyện " Tiếp sức mùa thi"

Thầy Vũ Quang Việt và các bạn sinh viên tham              Hội thảo khoa học: Giới thiệu về xe đúc chạy 

gia phong trào hoạt động tình nguyện của Đoàn        dưới thi công nhịp dây văng - Cầu Bạch Đằng (2017)

Các thầy cô bộ môn Kỹ thuật Cầu Đường và các              Hội thảo “Hệ thống quan trắc trong thi công và 

em sinh viên K54 tham quan Dự án cầu Bạch Đằng (2017)   khai thác cho cầu dây văng Bạch Đằng” (2017)