Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

(Dành cho sinh viên từ khóa 64)

 

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

MÃ NGÀNH: 7580205

 

1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo cử nhân Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng do Khoa Công trình xây dựng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thẩm định và ban hành. Chương trình có tham khảo các chương trình: Undergraduate Civil Engineering- KENNESAW STATE UNIVERSITY, Civil Engineering - HERIOT WATT UNIVERSITY, Civil Engineering - UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY.

Chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với sinh viên tốt nghiệp cũng như đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Người học khi tham gia chương trình được đào tạo không chỉ về kiến thực mà còn được rèn luyện cả về kỹ năng, thái độ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như một số yêu cầu quốc tế khác đối với năng lực của người lao động trong thế kỷ 21.

1.2. Thông tin chung về chương trình

Tên chương trình:

CTĐT cử nhân chuyên ngành Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng

Cơ quan/Viện trao bằng cấp:

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Các đơn vị tham gia giảng dạy:

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chứng nhận chuyên môn:

Bằng đại học

Học vị sau tốt nghiệp:

Cử nhân

Mô hình học tập:

Toàn thời gian

Tổng số tín chỉ:

135

Ngôn ngữ sử dụng:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Thời lượng đào tạo:

4 năm (8 học kỳ)/4,5 năm (9 học kỳ)

Website:

http://vimaru.edu.vn

Cập nhật lần cuối:

Tháng  9/2023

 

1.3. Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: “Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn”.

1.4. Nhiệm vụ/sứ mạng của chương trình

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế nói chung và cho sự phát triển của ngành kiến trúc, xây dựng nói riêng.

1.5. Mục tiêu của chương trình

Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng DD&CN thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng đào tạo cử nhân Xây dựng DD&CN có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng thiết kế kết cấu, tổ chức thi công, tư vấn giám sát và quản lý các công trình xây dựng. Chương trình đào tạo chuyên ngành Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đào tạo cử nhân Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng thiết kế  kết cấu, tổ chức thi công, tư vấn giám sát và quản lý các công trình. Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; Chương trình đào tạo được những cán bộ cử nhân năng động, sáng tạo, thích ứng với mọi môi trường làm việc, có khả năng cạnh tranh với nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

Chi tiết (xem thêm file đính kèm):

 

 

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon ban_mo_ta_ctdt_k64_ky_thuat_ctgt_va_csht.pdf993.56 KB