Xây dựng Công trình thủy

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN KỸ THUẬT

(Dành cho sinh viên từ khóa 64)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN

MÃ NGÀNH: 7580203

 

1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy do Khoa Công trình xây dựng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thẩm định và ban hành. Chương trình có tham khảo các chương trình của Chương trình đào tạo B.Tech – Civil Engineering, SRM University, India; Chương trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Cảng – Đường thủy, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Trường Đại học Giao thông vận tải; Chương trình đào tạo B.S  Degree in Ocean engineering, Texas A&M University, USA; Chương trình đào tạo B.S  Degree in Civil Engineering, Trinity College Dublin, Ireland. Chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với sinh viên tốt nghiệp cũng như đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Người học khi tham gia chương trình được đào tạo không chỉ về kiến thức mà còn được rèn luyện cả về kỹ năng, thái độ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như một số yêu cầu quốc tế khác đối với năng lực của người lao động trong thế kỷ 21.

1.2. Thông tin chung về chương trình

Tên chương trình:

CTĐT cử nhân kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy

Cơ quan/Viện trao bằng cấp:

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Các đơn vị tham gia giảng dạy:

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chứng nhận chuyên môn:

Bằng đại học

Học vị sau tốt nghiệp:

Cử nhân

Mô hình học tập:

Toàn thời gian

Tổng số tín chỉ:

135

Ngôn ngữ sử dụng:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Thời lượng đào tạo:

4 năm (8 học kỳ)- CQ/4,5 năm (9 học kỳ)-VLVH

Website:

http://vimaru.edu.vn

Cập nhật lần cuối:

Tháng  9/2023

 

1.3. Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: “Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn”.

1.4. Nhiệm vụ/sứ mạng của chương trình

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế nói chung cho ngành kỹ thuật xây dựng công trình biển nói riêng.

1.5. Mục tiêu của chương trình

Mục tiêu của chương trình là đào tạo Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy. Những người tốt nghiệp chương trình này có khả năng thiết kế, tổ chức thi công, tư vấn giám sát và quản lý các công trình thủy, năng động, sáng tạo, thích ứng với mọi môi trường làm việc, có khả năng cạnh tranh với nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

Chi tiết (xem thêm file đính kèm):

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon ban_mo_ta_ctdt_k64_xd_ctt.pdf997.42 KB