Thực tập chuyên môn

Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Đăng ngày ((30/12/2016))

Kế hoạch thực tập trắc địa cơ sở

Kính gửi các thầy cô giáo và các em sinh viên kế hoạch thực tập môn trắc địa cơ sở. Đăng ngày ((03/08/2016))

Đăng kí nhận Thực tập chuyên môn