Thực tập chuyên môn

Kế hoạch thực tập trắc địa cơ sở

Kính gửi các thầy cô giáo và các em sinh viên kế hoạch thực tập môn trắc địa cơ sở. Đăng ngày ((03/08/2016))

Đăng kí nhận Thực tập chuyên môn