Nghiên cứu khoa học cấp trường

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm học 2022-2023 và hướng dẫn nghiệm thu đề tài Nghiên cứu cấp trường năm học 2022-2023, vào hồi 07h30 ngày 26/5/2023 tại Văn phòng khoa (p.901A6), Khoa Công trình long trọng tổ chức HỘI NGHỊ NGHIỆM... Đăng ngày ((05/06/2023))

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 2016 - 2017

Thực kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017 theo QĐ 2157/QĐ-ĐHHHVN-KHCN của Hiệu trưởng về việc Giao đề Đăng ngày ((20/06/2017))

Đăng kí nhận Nghiên cứu khoa học cấp trường