Danh sách đề tài khoa học cấp trường năm 2000-2014

STT

Tên đề tài, công trình

Người thực hiện

Năm thực hiện

1

Đánh giá tổn thất mỏi của các công trình biển trọng lực BTCT theo phương pháp xác suất

TS. Nguyễn Văn Ngọc

2000

2

Tính lún bằng phương pháp Phần tử biên

TS. Đào Văn Tuấn

2000

3

Nghiên cứu thiết kế nền móng nông theo biến dạng làm việc trong giai đoạn phi tuyến

TS. Phạm Văn Thứ

2000

4

Nghiên cứu kết cấu và lựa chọn sử dụng cọc hợp lý trong móng cọc của công trình bến bệ cọc cao

TS. Nguyễn Văn Ngọc

2002

5

Ứng dụng phương pháp PTHH giải bài toán phẳng trong lý thuyết đàn hồi

TS. Đào Văn Tuấn

2002

6

Nghiên cứu một số bài toán phục vụ cho thiết kế TCTC ngành Công trình thuỷ

Th.S Thái Hoàng Yên

2002

7

Tự động hoá quá trình lập bình đồ dòng chảy và dự báo bồi xói

KS. Nguyễn Đại Việt

KS. Phan Thanh Nghị

2002

8

Nghiên cứu các phương pháp thử cọc và sự phát triển của thử cọc bằng PDA

KS. Bùi Quốc Bình

2002

9

Nghiên cứu đề xuất xây dựng tiêu chuẩn thiết kế công trình bến cảng dựa trên tiêu chuẩn thiết kế Nhật Bản

TS. Nguyễn Văn Ngọc

2004

10

Tính dao động trong bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi bằng phương pháp PTHH

TS. Đào Văn Tuấn

2004

11

Nghiên cứu một số phương pháp tính toán đê chắn sóng

Th.S Nguyễn Đại Việt

2004

12

Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng buồng lái vào thiết kế quy hoạch và thiết kế kỹ thuật luồng tàu

Th.S Hoàng Hồng Giang

2004

13

Khảo sát và đánh giá độ chính xác các kết quả đo bằng công nghệ GPS

KS. Vũ Thế Hùng

2004

14

Ứng dụng công nghệ GPS trong đo đạc định vị công trình biển

KS. Nguyễn Trọng Khuê

2004

15

Nghiên cứu chế tạo thiết bị xác định hệ số thấm của đất theo phương pháp Gradien nội lực không đổi trên cơ sở hộp thấm Nam Kinh

KS. Bùi Quốc Bình

2004

16

Nghiên cứu và đề xuất một số ý kiến về tính toán tải trọng va tàu, xác định điểm ngàm giả định trong quá trình thiết kế công trình bến bệ cọc cao

TS. Nguyễn Văn Ngọc

2005

17

Nghiên cứu chế tạo thiết bị xác định hệ số thấm của đất sét theo phương pháp Građien áp lực thay đổi

Th.S Bùi Quốc Bình

2005

18

Nghiên cứu các phương pháp tính toán đê chắn cát mái nghiêng

Th.S Nguyễn Trọng Khuê

2005

19

Lập bình đồ dòng chảy trong đoạn sông cong bằng phương pháp sai phân

TS. Đào Văn Tuấn

2005

20

Kết nối máy đo sâu Hydrotrac và máy định vị vệ tinh GPS Trimble 5700 phục vụ đo vẽ địa hình đáy biển và công tác trắc địa biển

Th.S Hoàng Hồng Giang

2005

21

Nghiên cứu biện pháp nhằm quy hoạch hợp lý và nâng cao hiệu quả ứng dụng vi phân GPS đảm bảo an toàn hàng hải cho vùng biển Việt Nam

Th.S Đỗ Hồng Quân

2005

22

Sử dụng phần tử khối trong phương pháp PTHH để tính toán âu tàu

Th.S Phan Thanh Nghị

2005

23

Nghiên cứu cơ sở khoa học nguyên nhân đục nước biển Đồ Sơn và đề xuất giải pháp khắc phục

Nguyễn Văn Ngọc

2006

24

Tính toán lưu lượng và nồng độ dung dịch của tàu hút xén thổi

Đào Văn Tuấn

2006

25

Nghiên cứu các phương pháp xác định cường độ của bêtông

Hà Xuân Chuẩn

2006

26

Nghiên cứu sử dụng hợp lý một số dạng khối kỳ dị trong kết lớp bảo vệ đê chắn sóng

Nguyễn Đại Việt

2006

27

Ứng dụng lý thuyết sắp hàng vào thiết kế chiều sâu luồng tàu vào cảng

Hoàng Hồng Giang

2006

28

Nghiên cứu chế tạo mao dẫn kế kiểu G.N. Kamenxki trong điều kiện Việt Nam

Bùi Quốc Bình

2006

29

Tính toán tấm phẳng chịu uốn bằng phương pháp PTHH

Phan Thanh Nghị

2006

30

Xây dựng chương trình tính hệ dầm bêtông cốt thép gia cường bằng các thanh composite

Trần Long Giang

2006

31

Cải thiện kết quả tính toán cạnh đo baseline trong lưới trắc địa GPS

Trần Khánh Toàn

2006

32

Nghiên cứu đặc điểm cố kết nền đất yếu bến Container Chùa Vẽ dự án nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn 2 và đề xuất giải pháp tăng nhanh quá trình cố kết

Phạm Hải Yến

2006

33

Xây dựng phần mềm tính toán dự báo biến dạng mặt cắt ngang ổn định của bãi biển

Nguyễn Sĩ Nguyên

2006

34

Nghiên cứu kinh nghiệm thiết kế, thi công và hạ thủy bằng đà trượt tại Việt Nam, đề xuất giải pháp khắc phục và hoàn thiện

TS. Nguyễn Văn Ngọc

2007

35

Nghiên cứu ảnh hưởng của bão tới sự biến dạng của đường bờ.

KS. Nguyễn Sĩ Nguyên,

KS. Trần Huy Thanh

2007

36

Nghiên cứu xác định khối gia cố hợp lý cho đê chắn sóng mái nghiêng.

TS. Đào Văn Tuấn,

KS Phạm Duy Hoàng

2007

37

Nghiên cứu đề xuất giải pháp công trình chốnh bồi lấp và bảo vệ chống sạt lở cửa sông ven biển.

Th.S Nguyễn Trọng Khuê

2007

38

Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng gió đến nội lực và chuyển vị trong nhà nhiều tầng.

Th.S Nguyễn Tiến Thành

2007

39

Nghiên cứu áp dụng vận trù học trong tính toán điều phối tàu ra vào luồng Hải Phòng.

Th.S Trần Khánh Toàn

2007

40

Nghiên cứu về mối quan hệ độ ẩm giới hạn chảy theo phương pháp chùy xuyên Vaxiliev với phương pháp va đập Casagrande cho đất sét khu vực Hải Phòng.

Th.S Bùi Quốc Bình

2007

41

Thành lập chương trình máy tính đánh giá sai số đo sâu.

Th.S Hoàng Hồng Giang

2007

42

Xây dựng mô hình mẫu phục vụ thực tập trắc địa cho các ngành của khoa CTT

KS. Vũ Thế Hùng

2007

43

Thiết kế thành phần bê tông cốt sợi trong công trình xây dựng

Th.S Trần Long Giang

2007

44

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng cọc ống BTCT ứng suất trước trong xây dựng công trình thủy.

Th.S Đoàn Thế Mạnh

2008

45

Nghiên cứu bài toán sức chịu tải của nền đất dưới móng nông có xét đến ảnh hưởng của hình dạng móng và đặc điểm tải trọng.

Th.S Bùi Quốc Bình

2008

46

Nghiên cứu quá trình công nghệ hạ thủy tàu bằng đệm khí.

PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc

2008

47

Nghiên cứu bài toán thiết kế sử dụng bấc thấm (PVD) trong cải thiện nền đất yếu và ứng dụng tại Việt Nam

Th.S Hoàng Hồng Giang

2008

48

Ứng dụng phần mềm MathCad xây dựng các mô hình mô phỏng lý thuyết phục vụ học tập môn học Động lực học sông biển của bộ môn Xây dựng đường thủy

Th.S Nguyễn Sĩ Nguyên

2008

49

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải bài toán thấm phẳng dưới đáy công trình thủy lợi

KS. Trần Huy Thanh

2008

50

Nghiên cứu tính toán tấm hai lớp trên nền đàn hồi bằng phương pháp PTHH

KS. Phạm Duy Hoàng

2008

51

Xây dựng chương trình tính toán thông số sóng ven bờ biển

TS. Đào Văn Tuấn

2008

52

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Th.S Đỗ Hồng Quân

2008

53

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình thủy

Th.S Nguyễn Trọng Khuê

2008

54

Nghiên cứu các biện pháp nâng cấp Đê chắn sóng Bạch Long Vĩ – Hải Phòng

KS. Nguyễn Hoàng

2008

55

Nghiên cứu tính toán tường chắn đất kiểu trọng lực bằng phương pháp PTHH

KS. Phạm Văn Sỹ

2008

56

Nghiên cứu phương pháp tính dầm thép I nhịp giản đơn có bản sườn hình lượn sóng dưới tác dụng của tải trọng.

Th.S Nguyễn Phan Anh

2008

57

Các giải pháp không gian và mặt đứng cho nhà ở dạng ống trong đô thị Việt Nam

Th.S Lê Văn Cường

2008

58

Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán lắp đặt Chập tiêu Hàng Hải cho các tuyến luồng hàng hải Việt Nam

Th.S Nguyễn Xuân Thịnh

2009

59

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán SIMWAVE tính toán thông số sóng trong bể cảng

Th.S Hoàng Hồng Giang

2009

60

Nghiên cứu ứng dụng mô hình số CCHE2D để tính toán và dự báo biến hình lòng dẫn

Th.S Trần Huy Thanh

2009

61

Tấm lợp sinh thái và phạm vi áp dụng

TS. Phạm Toàn Đức

2009

62

Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ xi măng – đất khu vực Đình Vũ – Hải Phòng

Th.S Đoàn Thế Mạnh

2009

63

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán thiết kế bề rộng luồng tàu theo phương pháp PIANC-IAPH

KS. Lê Sỹ Xinh

2009

64

Tính toán thông số sóng trong bể cảng

TS. Đào Văn Tuấn

2009

65

Bảo vệ bờ bằng bãi nhân tạo và ứng dụng trong điều kiện Việt Nam

Th.S Nguyễn Sĩ Nguyên

2009

66

Lập chương trình đánh giá kết quả và tính toán số liệu thực tập môn học Trắc địa phổ thông cho sinh viên khoa Công trình thủy

Th.S Đỗ Hồng Quân

2009

67

Nghiên cứu đặc điểm địa chất khu vực Hải Phòng ảnh hưởng đến tính toán va lựa chọn kết cấu móng công trình xây dựng

PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc

2009

68

Đánh giá khả năng ứng dụng và hiệu quả sử dụng vật liệu chức năng (Functionally Graded Materials – FGMs) so với vật liệu truyền thống khác

Th.S Bùi Quốc Bình

2009

69

Nghiên cứu ứng dụng kết cấu liên hợp thép-bê tông trong sàn nhà nhiều tầng

Th.S Nguyễn Tiến Thành

2009

70

Tối ưu hóa trong thiết kế dầm Bê tông cốt thép

Th.S Hoàng Giang

2009

71

Nghiên cứu đề xuất phương án bố trí VTS cho hệ thống cảng Hải Phòng trong tương lai.

Th.S Nguyễn Trọng Khuê

2009

72

Nghiên cứu một số hình thức kết cấu công trình bảo vệ bờ cảng đầu mối Lạch Huyện

PGS. TS Nguyễn Văn Ngọc

2010

73

Nghiên cứu một số biện pháp làm giảm áp lực đất lên công trình bến tường cọc.

KS. Vũ Thế Hùng

2010

74

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Plaxis V8 trong tính toán ổn định công trình bến bệ cọc cao trên nền đất yếu.

Th.S Trần Huy Thanh

2010

75

Ứng dụng Mike 1.1 tính toán thủy văn và dự báo lũ lụt cho hệ thống sông Thái Bình

KS. Nguyễn Hoàng

2010

76

Nghiên cứu ảnh hưởng nước biển dâng tới công trình bảo vệ cảng và đề xuất biện pháp khắc phục

TS. Đào Văn Tuấn

2010

77

Nghiên cứu xây dựng thuật toán tính toán ổn định mái dốc theo phương pháp Bishop mở rộng cho các dạng mái đất đồng nhất

KS. Phạm Văn Sỹ

2010

78

Nghiên cứu tính toán lún dưới đáy móng công trình theo mô hình không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

Th.S Phạm Duy Hoàng

2010

79

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ GIS vùng ven biển khu vực Hải Phòng

KS. Trần Đức Phú

2010

80

Nghiên cứu sử dụng lưới địa kỹ thuật trong gia cố đất và ổn định nền móng.

Th.S Đoàn Thế Mạnh

2010

81

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm bê tông tự lèn (self compacting concrete) cốt liệu nhỏ sử dụng cốt sợi phân tán dạng nhiều lớp chức năng (functionally graded materials)

Th.S Bùi Quốc Bình

2010

82

Nghiên cứu ứng dụng kết cấu liên hợp thép – bê tông trong sàn nhà nhiều tầng

Th.S Nguyễn Tiến Thành

2010

83

Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở phù hợp với môi trường sinh thái biển đảo Việt Nam

KTS. Nguyễn Xuân Lộc

2010

84

 

 

2010

85

Nghiên cứu tính toán móng cọc bằng phần mềm ứng dụng.

TS. Hà Xuân Chuẩn

2010

86

Nghiên cứu giải pháp kiến trúc & xây dựng trường học phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam

KTS. Lê Văn Cường

2010

87

Nghiên cứu ứng dụng GeoStudio tính toán ổn định động của đê chắn sóng mái nghiêng

Th.S Hoàng Hồng Giang

2010

88

Nghiên cứu cấu tạo và công nghệ thi công công trình bảo vệ cảng kết cấu kiểu thùng BTCT kết hợp nền cọc

PGS. TS. Nguyễn Văn Ngọc

2011

89

Nghiên cứu tính toán công trình bến bệ cọc cao chịu tải trọng động đất

TS. Đào Văn Tuấn

2011

90

Nghiên cứu công nghệ xử lý nền đất yếu bằng bơm hút chân không

ThS. Đoàn Thế Mạnh

2011

91

Nghiên cứu các phương pháp xử lý nền đất yếu

TS. Hà Xuân Chuẩn

2011

92

Tính toán công trình bến cảng theo lý thuyết độ tin cậy

TS. Phạm Văn Trung

2011

93

Nghiên cứu ảnh hưởng của lõi và vách cứng đến độ cứng của nhà nhiều tầng khi chịu tải trọng ngang

ThS. Nguyễn Tiến Thành

2011

94

Nghiên cứu ảnh hưởng của gió và dòng chảy ngang đến dự trữ độ sâu an toàn của tàu có mớn nước lớn trong luồng

ThS. Nguyễn Sỹ Nguyên

2011

95

Xây dựng chương trình đào tạo mới cho ngành Kỹ thuật bảo đảm Hàng hải

ThS. Vũ Thế Hùng

2011

96

ứng dụng phương pháp số tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi

ThS. Trần Huy Thanh

2011

97

Nghiên cứu tính toán công trình biển bê tông trọng lực 4 trụ trong điều kiện Biển Việt Nam

KS. Phạm Văn Sỹ

2011

98

Thiết kế tối ưu kết cấu thép nhà Công nghiệp bằng phần mềm SAP2000

KS. Đỗ Quang Thành

2011

99

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật các biện pháp xử lý nền đất yếu cho các công trình giao thông có nền đắp cao trên nền đất yếu tại Hải Phòng

KS. Nguyễn Trọng Khôi

2011

100

Nghiên cứu sử dụng hợp lý một số loại kết cấu cọc trong móng công trình thủy công

PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc

2012

101

Nghiên cứu tính toán tải trọng sóong lên công trình biển dạng khung

TS. Đào Văn Tuấn

2012

102

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung MGEOBASE trong quản lý, phân tích, xuất bản và lưu trữ số liệu khảo sát địa chất phù hợp với điều kiện Việt Nam

ThS. Hoàng Hồng Giang

2012

103

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm ứng dụng tính toán cho ngành Cầu Đường.

TS. Phạm Văn Trung

2012

104

Tính toán ảnh hưởng của song tới chuyển động của tàu hoạt động trên luồng Hải Phòng.

ThS. Nguyễn Sĩ Nguyên

2012

105

Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi số liệu đo của máy đo nồng độ bùn cát OBS-3A

K.S Phạm Văn Khôi

2012

106

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm đến sự làm việc của cọc trong công trình bến bệ cọc cao trên nền đất yếu.

ThS. Trần Huy Thanh

2012

107

Thiết kế đê chắn song trong vùng nước nông chịu ảnh hưởng của bão theo phương pháp thiết kế xác suất.

ThS. Nguyễn Đại Việt

2012

108

Ảnh hưởng của song tàu tới ổn định mái dốc của luồng

KS. Phạm Quốc Hoàn

2012

109

Xây dựng sa bàn mẫu phục vụ thực tập trắc địa cao cấp và đo đạc biển cho sinh viên ngành kỹ thuật an toàn Hàng hải và kỹ thuật cầu đường

ThS. Vũ Thế Hùng

2012

110

Nghiên cứu một số phương pháp tính toán song leo trên mái dốc công trình

ThS. Nguyễn Trọng Khuê

2012

111

Nghiên cứu xây dựng quy trình thiết kế luồng theo TCVN bằng phần mềm Civil3D

KS. Phạm Minh Châu

2012

112

Ảnh hưởng của thiết kế chống gió lên thiết kế chống động đất ở vùng có tần số địa chấn vừa và nhỏ.

ThS. Thái Hoàng Phương

2012

113

Nghiên cứu tính toán tiết diện thép thành mỏng

KS. Đỗ Quang Thành

2012

114

Nghiên cứu khả năng chống trượt của nền cọc công trình bến bệ cọc cao xây dựng trên nền đất yếu

KS. Nguyễn Trọng Khôi

2012

115

Nghiên cứu tính toán tải trọng sóng nhiễu xạ tác dụng lên công trình Biển bê tông trọng lực kích thước lớn bằng phương pháp số

KS. Phạm Văn Sỹ

2012

116

Nghiên cứu ứng dụng bộ phần mềm HEC - RAS trong việc phân tích diễn biến hình thái lòng sông và đánh giá hiệu quả các công trình chỉnh trị

ThS. Nguyễn Đại Việt

2013

117

Nghiên cứu tính toán công trình biển dạng khung theo mô hình tiền định bằng phương pháp phần tử hữu hạn

TS. Đào Văn Tuấn

2013

118

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong thí nghiệm nén tĩnh

ThS. Trần Huy Thanh

2013

119

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết sóng Stream function vào tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình biển

KS. Phạm Văn Khôi

2013

120

Nghiên cứu và ứng dụng tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu theo phương pháp dán bản thép

TS. Nguyễn Phan Anh

2013

121

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm FB-Pier để tính toán sự làm việc đồng thời của trụ cột và móng dưới tác dụng của các tải trọng theo tiêu chuẩn AASHTO – LRFD (Load and Risistance Factor Design)

KS. Đoàn Phạm Tuyển

2013

122

Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm CIVIL 3D 2013 trong công tác thiết kế đường

KS. Phạm Tiến Thành

2013

123

Nghiên cứu phương pháp đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố hình học đến mức độ an toàn giao thông trên các tuyến đường 2 làn xe ngoài đô thị

KS. Phạm Thị Ly

2013

124

Nghiên cứu một số biện pháp thi công nhằm nâng cao chất lượng cọc Barrette

ThS. Đỗ Mạnh Cường

2013

125

Nghiên cứu ứng dụng dầm deltabeam trong các công trình dân dụng và công nghiệp

ThS. Nguyễn Tiến Thành

2013

126

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp công nghệ sàn ô cờ trong nhà nhiều tầng

KS. Nguyễn Văn Ninh

2013

127

Dự báo các vấn đề địa chất công trình khi thi công phần tầng hầm nhà cao tầng ở khu vực thành phố Hải Dương

KS. Vũ Thế Lượng

2013

128

Ứng dụng chương trình MSheet tính toán kết cấu công trình dạng tường cọc

KS. Phạm Quốc Hoàn

2013

129

Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao độ chính xác công tác trắc địa khi thi công xây dựng nhà cao tầng

ThS. Đỗ Hồng Quân

2013

130

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật GPS đo động xử lý sau trong đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn

ThS. Nguyễn Thị Hồng

2013

131

Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán thủy lực đập tràn

ThS. Lê Tùng Anh

2013

132

Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm (self compacting concrete) làm vật liệu sửa chữa công trình bê tông bị hư hại

ThS. Thái Hoàng Phương

2013

133

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CSI Column trong các công trình dân dụng và công nghiệp

KS. Nguyễn Xuân Hòa

2013

134

Nghiên cứu ứng dụng dầm chuyển trong xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam

KS. Đỗ Quang Thành

2013

135

Tổng quan tình hình nghiên cứu các loại khối phủ đê đá đổ mái nghiêng - Đề xuất loại khối phủ mới - Rakuna IV phù hợp với điều kiện Việt Nam

ThS. Lê Thị Hương Giang

2013

136

Nghiên cứu ứng dụng sóng GSM vào việc truyền dữ liệu thủy văn trong công trình thủy

ThS. Nguyễn Xuân Thịnh

2014

137

Nâng cao khả năng chống ăn mòn của bê tông xi-măng Porland bằng chất ức chế

T.S Bùi Quốc Bình

2014

138

Ứng dụng Xbeach trong xây dựng mô hình số nhằm đánh giá ảnh hưởng của đê phá sóng ngầm trong việc bảo vệ bờ biển

Th.s Vũ Hữu Trường

2014

139

Nghiên cứu ổn định thủy lực của khối phủ Rakuna IV cho đê đá đổ mái nghiêng bằng thí nghiệm mô hình vật lý máng sóng

ThS. Lê Thị Hương Giang

2014

140

Nghiên cứu các chỉ số dùng đánh giá công tác thiết kế quy hoạch cảng hiện đại

T.S Phạm Văn Trung

2014

141

Nguyên cứu cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm xây dựng kết cấu áo đường định hình cho giao thông thành phố Hải Phòng

ThS. Phạm Thị Ly

2014

142

Phân tích, so sánh tính toán thiết kế kết cấu cầu theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 18-79 và tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05. (Sử dụng phần mềm SAP2000V14 để tính toán so sánh kết quả nội lực)

Đoàn Phạm Tuyển

2014

143

Nghiên cứu ảnh hưởng của sơ đồ dây treo đến ứng xử của kết cấu cầu vòm thép có thanh căng

ThS. Vũ Quang Việt

2014

144

Nghiên cứu so sánh một số phương pháp tính toán nội lực bản mặt cầu

KS. Nguyễn Hoàng Lâm

2014

145

Giải pháp cải thiện chất lượng sống cho người dân các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

ThS. Nguyễn Thiện Thành

2014

146

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp cọc bê tông cốt thép kết hợp vải địa kỹ thuật xử lý nền móng cho công trình kho chứa hàng tại khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng

ThS. Đỗ Quang Thành

2014

147

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả các công trình chắn cát bằng biện pháp khai thác và sử dụng hợp lý nguồn bùn cát bồi lắng

Th.S Nguyễn Sĩ Nguyên

2014

148

Nghiên cứu tính toán thông số sóng lan truyền trong dòng chảy

PGS. TS. Đào Văn Tuấn

2014

149

Nghiên cứu, mô phỏng tương tác thủy động lực giữa tàu với bờ và đáy luồng hàng hải

TS. Trần Khánh Toàn

2014

150

Ứng dụng kỹ thuật viễn thám thủy âm trong mô tả và phân loại đáy biển

Ths. Lê Sỹ Xinh

2014

151

Phân tích đánh giá sự phá hoại tại một số công trình giao thông bởi nguyên nhân của hiện tượng từ biến

TS. Nguyễn Phan Anh

2014

152

Nghiên cứu tính toán công trình tháp cao

KS. Nguyễn Văn Ninh

2014

153

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MIKE 21 theo dõi sự khuếch tán của bùn cát trong quá trình nạo vét kênh Cái Tráp

T.S Nguyễn Thị Diễm Chi

2014

154

Tính toán dao động uốn tự do của cầu bằng phương pháp giải phóng các liên kết trung gian

ThS. Lê Tùng Anh

2014

155

Nghiên cứu xây dựng TCVN thiết kế nạo vét công trình bảo đảm hàng hải

ThS Phạm Minh Châu

2014

156

Nghiên cứu phương pháp đánh giá sức khỏe công trình bằng tần số dao động riêng

T.S Trần Long Giang

2014