HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm học 2022-2023 và hướng dẫn nghiệm thu đề tài Nghiên cứu cấp trường năm học 2022-2023, vào hồi 07h30 ngày 26/5/2023 tại Văn phòng khoa (p.901A6), Khoa Công trình long trọng tổ chức HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023. 

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học Khoa công trình đã tiến hành nghiệm thu 15 đề tài NCKH, thực hiện từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023. Các chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng tiến hành nghiên cứu, Hội đồng góp ý và đánh giá kết quả các đề tài. 

Đây là hoạt động khoa học thường niên, số lượng và chất lượng đề tài khoa Công trình thực hiện ngày càng gia tăng thể hiện sự đóng góp khoa học của giảng viên trong khoa với nhà trường và các lĩnh vực khoa học – công nghệ trong nước. 

Một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình nghiệm thu:

Hội nghị Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2022-2023

Thầy PGS.TS Đào Văn Tuấn – Chủ tịch hội đồng khoa học phát biểu khai mạc

Báo cáo số 1

Báo cáo số 2

Quang cảnh hội nghị