Skip to navigation

Đoàn thanh niên, Công đoàn

(17/03/2017)  Kính gửi bạn đọc video clip ghi lại những hình ảnh thật đẹp của các bạn sinh viên Khoa công trình trong hoạt động đầu tiên của cuộc thi Kỹ sư tương lai - KST, cuộc thi có quy mô lớn nhất được tổ chức cho các bạn sinh viên khoa Công...
(17/03/2017) Thăm quan các công trình thực tế là một trong những hoạt động nổi bật mang lại rất nhiều những kiến thức thực tế một cách trực quan sinh động cho các bạn sinh viên Khoa Công trình, đặc biệt là các bạn sinh viên tham gia chương trình "Kỹ sư...
(17/03/2017) Thăm quan các công trình thực tế là một trong những hoạt động nổi bật mang lại rất nhiều những kiến thức thực tế một cách trực quan sinh động cho các bạn sinh viên Khoa Công trình, đặc biệt là các bạn sinh viên tham gia chương trình "Kỹ sư...
(17/03/2017) Thăm quan các công trình thực tế là một trong những hoạt động nổi bật mang lại rất nhiều những kiến thức thực tế một cách trực quan sinh động cho các bạn sinh viên Khoa Công trình, đặc biệt là các bạn sinh viên tham gia chương trình "Kỹ sư...
(13/03/2017) Giới thiệu với bạn đọc video clip ghi lại những hình ảnh của các bạn sinh viên Khoa Công trình trẻ trung, năng động, tràn đầy nhiệt huyết, được thể hiện qua những hoạt động sinh viên nổi bật trong những lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa...
(13/03/2017) Dưới đây là những hình ảnh về những hoạt động tiêu biểu của sinh viên Khoa Công trình trong các lĩnh vực: học tập, tình nguyện, văn hóa, thể thao, từ thiện,... Liên Chi Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Khoa Công trình mong muốn tạo những...
Subscribe to Đoàn thanh niên, Công đoàn