10 hoạt động sinh viên tiêu biểu Khoa Công trình năm học 2014-2015

Dưới đây là những hình ảnh về những hoạt động tiêu biểu của sinh viên Khoa Công trình trong các lĩnh vực: học tập, tình nguyện, văn hóa, thể thao, từ thiện,... Liên Chi Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Khoa Công trình mong muốn tạo những sân chơi lành mạnh, những môi trường giáo dục thân thiện cho tất cả các bạn sinh viên đang học tập tại Khoa