[KST] Sắc màu KST - Hoạt động đầu tiên trong cuộc thi có quy mô lớn nhất Khoa công trình

Kính gửi bạn đọc video clip ghi lại những hình ảnh thật đẹp của các bạn sinh viên Khoa công trình trong hoạt động đầu tiên của cuộc thi Kỹ sư tương lai - KST, cuộc thi có quy mô lớn nhất được tổ chức cho các bạn sinh viên khoa Công trình. Với mục tiên Kết nối - Sáng tạo - Trí tuệ, KST đã thực sự trở thành một sân chơi kết nối các bạn sinh viên đang học tập tại tất cả các chuyên ngành trong khoa, đồng thời mở ra cơ hội cho các bạn thỏa sức sáng tạo.