[KST] Thăm quan công trình thực tế ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thăm quan các công trình thực tế là một trong những hoạt động nổi bật mang lại rất nhiều những kiến thức thực tế một cách trực quan sinh động cho các bạn sinh viên Khoa Công trình, đặc biệt là các bạn sinh viên tham gia chương trình "Kỹ sư tương lai - KST"

Giới thiệu với bạn đọc video clip thăm quan tại công trường xây dựng "Bệnh viện Việt Tiệp 2" của các bạn sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.