Nỗi nhớ người đi biển - Khoa Công trình - Hội diễn Tiếng hát về mái trường đại dương 2017

Gửi đến các bạn video clip ghi lại tiết mục "Nỗi nhớ người đi biển" qua phần trình bày của thầy Nguyễn Trọng Khôi cùng các bạn sinh viên. Đây là tiết mục đạt được giải 3 của hội diễn Tiếng hát về mái trường đại dương 2017