NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 2016 - 2017

Thực kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017 theo QĐ 2157/QĐ-ĐHHHVN-KHCN của Hiệu trưởng về việc Giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017. Ngày 18/06/2017 tại địa điểm văn phòng khoa Công Trình đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị Khoa Công Trình. 

Năm nay Khoa Công Trình có 22 đề tài NCKH tham gia nghiệm thu. Dưới đây là danh sách đề tài và một số hình ảnh các thầy cô giáo trong buổi nghiệm thu đề tài NCKH. Năm nay một số đề tài được nghiệm thu với kết quả xuất sắc, kết quả là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của các đề tài vào thực tiễn giảng dạy và NCKH tại khoa Công Trình. 

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tham gia

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ báo hiệu ảo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải ở Việt Nam

TS. Lê Quốc Tiến - Phó hiệu trưởng, Trường ĐHHHVN

TS. Trần Khánh Toàn
TS. Lê Thị Hương Giang

2

Nghiên cứu ứng dụng module ANSYS-CFX để tính toán thủy lực đập tràn

TS. Nguyễn Hoàng

ThS. Phạm Văn Khôi
ThS. Lê Tùng Anh

3

Nghiên cứu ứng dụng ANSYS để xác định hình dạng hợp lý phao biến đổi năng lượng sóng thành điện

PGS.TS. Đào Văn Tuấn

 

4

Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu mới đê chắn sóng mái nghiêng đá đổ trên nền địa chất yếu

PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc

 

5

Phân tích kết cấu và đánh giá hiệu quả kinh tế của phương án sàn bóng nhựa so với sàn BTCT thông thường cho các công trình dân dụng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung
ThS. Nguyễn Xuân Hòa

6

Nghiên cứu một số giải pháp chống ăn mòn, tăng tuổi thọ cho cừ thép

TS. Nguyễn Thanh Sơn

ThS. Nguyễn Quốc Trung

7

Nghiên cứu một số dạng kết cấu tường tiêu âm ứng dụng vào hệ thống đường giao thông tại Việt Nam qua khu dân cư

TS. Nguyễn Phan Anh

 

8

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị EdgeTech 4125 trong việc rà quét địa hình dưới nước

ThS. Nguyễn Xuân Thịnh

ThS. Bùi Minh Thu

9

Ứng dụng ANSYS trong mô hình hóa và tính toán lực va động của các tàu tác dụng lên trụ va của bến tầu dầu

TS. Bùi Quốc Bình

ThS. Đoàn Thế Mạnh
ThS. Đỗ Thị Minh Trang

10

Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của đê chắn sóng nổi kết cấu khối hộp bê tông rỗng

TS. Nguyễn Thị Diễm Chi

ThS. Phạm Thị Ngà

11

Nghiên cứu tính toán mô hình thực nhiệm thủy lực hai chiều. Ứng dụng tính toán mô hình cho một công trình cụ thể

TS. Lê Thị Hương Giang

ThS. Nguyễn Trọng Khôi

12

Nghiên cứu biện pháp điều khiển chủ động nhằm giảm dao động của công trình

TS. Trần Ngọc An

 

13

Thiết kế và quản lý luồng hàng hải bằng GIS

TS. Trần Đức Phú

 

14

Nghiên cứu lựa chọn quy trình - quy phạm thiết kế luồng tàu phục vụ tính toán chiều rộng và chiều sâu luồng tàu

ThS. Nguyễn Trọng Khuê

 

15

Xây dựng cơ sở dữ liệu thực địa phục vụ thực tập trắc địa cơ sở cho sinh viên khoa công trình

ThS. Vũ Thế Hùng

 

16

Nghiên cứu ứng dụng xử tính dính bám giữa bê tông cốt lưới dệt TRC và bê tông thường

ThS. Nguyễn Quyết Thành

 

17

Đánh giá hiệu quả các phương án móng cho các công trình nhà biệt thự trong khu vực nội thành Hải Phòng

ThS. Đỗ Quang Thành

ThS. Vũ Thị Khánh Chi
KS. Trần Văn Tùng

18

Những biện pháp cải tạo chất lượng không gian công cộng Công viên An Biên thành phố Hải Phòng

ThS. Nguyễn Thiện Thành

ThS. KTS Lê Văn Cường
KS. Vũ Phương Dung

19

Quản lý hồ sơ trong công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình VBA và phần mềm Excel

ThS. Phạm Tiến Thành

 

20

Nghiên cứu các phương pháp để xác định đặc trưng cơ học của khối đá làm nền cho các công trình thủy điện

KS. Vũ Thế Lượng

 

21

Nghiên cứu xác lập mối quan hệ giữa mặt chuẩn "0" độ sâu khu vực đo với mặt Ellipsoid WGS-84

ThS. Nguyễn Thị Hồng

TS. Trần Khánh Toàn
ThS. Lê Sỹ Xinh

22

Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quy hoạch đường thủy nội địa giai đoạn 2020 - 2030

TS. Phạm Văn Trung

ThS. Phạm Tiến Thành
ThS. Nguyễn Huy Hoàng