Skip to navigation

Video

STT Tên tài nguyên Mô tả Download
1 Gia đình thủy thủ - Khoa Công trình - Hội diễn tiếng hát về mái trường đại dương 2017 Gửi đến các bạn tiết mục múa độc lập "Gia đình thủy thủ" qua phần trình bày của thầy và trò khoa Công trình. Tiết mục...
2 Nỗi nhớ người đi biển - Khoa Công trình - Hội diễn Tiếng hát về mái trường đại dương 2017 Gửi đến các bạn video clip ghi lại tiết mục "Nỗi nhớ người đi biển" qua phần trình bày của thầy Nguyễn Trọng Khôi cùng...
3 Tham quan công trình thực tế: Công ty cổ phần Bạch Đằng 5 - Bộ môn Công Trình Cảng
4 Tham quan công trình thực tế: Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Bộ môn Kỹ thuật Cầu đường (năm 2015)
5 Tham quan công trình thực tế: Công trình cung hội chợ triển lãm Quảng Ninh - Bộ môn XDDD và CN & Bộ môn Kiến trúc dân dụng (năm 2016)
6 Tham quan công trình thực tế: Công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu Hoàng Gia - Bộ môn Công trình Cảng (năm 2016)
7 Tham quan công trình thực tế: Công trình Cảng 128 - Bộ môn Công trình Cảng (năm 2016)
8 Tham quan công trình thực tế: Khu công nghiệp Đình Vũ - Bộ môn An toàn đường thủy (năm 2016)
9 Tham quan công trình thực tế: Luồng Hải Phòng - Bộ môn An toàn đường thủy (năm 2016)
10 Tham quan công trình thực tế: Cầu Niệm 1 - Bộ môn Kỹ thuật Cầu đường (năm 2015)

Pages