Báo cáo hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học chào mừng 68 năm thành lập trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 68 năm thành lập trường ĐH Hàng hải Việt Nam  (01/4/1956 - 01/4/2024), vào hồi 08h00 ngày 27/03/2024 tại Văn phòng khoa Công trình, tầng 9 nhà A6, Khoa Công trìn Đăng ngày ((08/04/2024))

Hội thảo khoa học chào mừng 67 năm thành lập Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 67 năm thành lập trường ĐH Hàng hải Việt Nam  (01/4/1956 - 01/4/2023), vào hồi 08h00 ngày 23/11/2023 tại Văn phòng khoa Công trình, phòng 901, tầng 9 nhà A6, Kho Đăng ngày ((27/03/2023))

Hội thảo khoa học chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), vào hồi 14h00 ngày 17/11/2022 tại Văn phòng khoa Công trình, phòng 901, tầng 9 Đăng ngày ((19/11/2022))

Đăng kí nhận Báo cáo hội thảo khoa học