Hội nghị chuyên đề

Hội thảo góp ý dự thảo “Tính toán thiết kế hệ thống phao đơn neo buộc tàu” của Bộ tham mưu Hải quân

         Vào lúc 15h30 ngày 14/12/2023 tại phòng Hội thảo 3.2 nhà A1, dưới sự chủ trì của Nhà trường, khoa Công trình đã đóng góp ý kiến lần 2 cho Dự thảo “Tính toán thiết kế hệ Đăng ngày ((15/12/2023))

Hội thảo chuyên đề: "Ứng dụng một số giải pháp KHCN mới trong kiểm định và sửa chữa cầu cảng"

Nằm trong chương trình kết nối doanh nghiệp năm 2017-2018, ngày 17/ Đăng ngày ((23/04/2018))

Đăng kí nhận Hội nghị chuyên đề