Kế hoạch thực tập trắc địa cơ sở

Kính gửi các thầy cô giáo và các em sinh viên kế hoạch thực tập môn trắc địa cơ sở. Nếu có thắc mắc về kế hoạch thực tập, thầy cô và các em sinh viên có thể liên hệ với GV phụ trách trực tiếp thực tập trắc địa cơ sở là thầy ThS. Nguyễn Hải Hòa (sđt: 0904779640) hoặc thầy ThS. Nguyễn Trọng Khuê (sđt: 0912193793).

File xem trực tiếp: