NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày 21/4/2017, tại văn phòng khoa Công trình, thầy PGS.TS. Đào Văn Tuấn – Trưởng khoa Công trình đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2016 – 2017.

Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng không thể thiếu được trong quá trình học tập ở bậc cao đẳng, đại học của sinh viên. Tham gia vào hoạt động này không những giúp sinh viên phát triển tư duy đa chiều, sáng tạo mà còn rèn luyện các kỹ năng như kỹ năng thực nghiệm, kỹ năng viết, lập luận, giải quyết vấn đề v.v.. Việc NCKH còn là cầu nối để SV tiếp cận các vấn đề thực tiễn trên cơ sở lý thuyết đã được học trong Nhà trường. Đây cũng là cơ hội để các em SV trang bị cho mình những hành trang cần thiết cho việc học tập cũng như công việc trong tương lai.

Qua trình bày các báo cáo đề tài khoa học của sinh viên, Hội đồng nghiệm thu đã đặt ra nhiều câu hỏi giúp sinh viên hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, góp ý, hướng dẫn giúp các em có kinh nghiệm trong báo cáo đề tài khoa học và hoàn thiện nội dung đề tài nghiên cứu trước khi gửi các đề tài được chọn lên nghiệm thu cấp trường.

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Công trình năm 2016-2017:

1. Nghiên cứu và đề xuất phương pháp bố trí và thiết kế chập tiêu trên tuyến luồng

- Chủ nhiệm đề tài:

Nguyễn Thị Dương – BĐA54ĐH

- Các thành viên tham gia:

Bùi Thị Linh Chi – BĐA54ĐH

Trần Ngọc Quý – BĐA54ĐH

- Giảng viên hướng dẫn: THs. Nguyễn Trọng Khuê

2. Tính toán thủy lực kè bằng phần mềm Mike 21

- Chủ nhiệm đề tài:

Hoàng Đình Toàn – CTT54ĐH2

- Các thành viên tham gia:

Phạm Thị Hằng Nga – CTT55ĐH1

Nguyễn Thành Chung – CTT55ĐH1

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng

3. Nghiên cứu biện pháp giảm dao động của nhà cao tầng do động đất bằng cách lắp đặt các thiết bị TMDS

- Chủ nhiệm đề tài:

Nguyễn Văn Ngọc - KCĐ54ĐH

- Các thành viên tham gia:

Lê Anh Tuấn – KCĐ54ĐH

Nguyễn Văn Dũng – KCĐ54ĐH

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Ngọc An

4. Nghiên cứu phân tích ưu nhược điểm một số tiêu chuẩn tính toán kết cấu BTCT.

- Chủ nhiệm đề tài:

Nguyễn Vân Anh – XDD54ĐH1

- Các thành viên tham gia:

Trần Phương Duy – XDD54ĐH1

Nguyễn Thế Công - XDD54ĐH1

- Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Chuẩn

Sau đây là một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên.

Các em sinh viên đang trình bày nội dung đề tài nghiên cứu khoa học

Các em sinh viên đang trình bày nội dung đề tài nghiên cứu khoa học

Các em sinh viên đang trình bày nội dung đề tài nghiên cứu khoa học