Công tác sinh viên

[LINK] BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN

Là công tác được thực hiện vào mỗi kì học, việc lấy phiếu đánh giá Đăng ngày ((22/03/2018))

Danh sách sinh viên đạt Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trân trọng gửi đến các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018. Đăng ngày ((13/03/2018))

Lễ tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị sinh viên năm học 2017-2018

18h00, thứ 3, ngày 24/10/2017, tại hội trường lớn A8 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã diễn ra Lễ tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị sinh viên năm học 2017-2018. Chương trình là sự tổng kết, đánh giá lại những công tác trong đào... Đăng ngày ((26/10/2017))

Danh sách học bổng kỳ II năm học 2016-2017

Kính gửi các thầy cô và các bạn sinh viên, danh sách học bổng kỳ II năm học 2016-2017. Đăng ngày ((03/10/2017))

Thông báo về kế hoạch Khai giảng năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, Lễ khai giảng năm học 2017-2018 được tổ chức với kế hoạch như sau: - Thời gian: 7h30 thứ 5 ngày 21/9/2017 Đăng ngày ((18/09/2017))

Chương trình Tiếp sinh K58 - Khoa Công trình

Thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Tiếp sinh các tân sinh viên khóa K58, Khoa Công trình xin gửi đến các thầy cô và các bạn sinh viên chương trình làm việc như sau. Đăng ngày ((08/09/2017))

Danh sách học bổng kỳ 1 năm học 2016 - 2017 Khoa Công trình

Kính gửi đến quý thầy cô, cùng các bạn sinh viên danh sách học bổng Khoa Công trình trường Đại học Hàng Hải Việt Nam kỳ 1 năm học 2016-2017. Đăng ngày ((17/03/2017))

Danh sách phòng và thời gian sinh hoạt lớp học kì 2 năm học 2016-2017

Bắt đầu từ học kì 2 năm học 2016-2017, thực hiện theo quyết định 118/QĐ-ĐHHHVN-CTSV, quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên, Khoa Công trình tiến hành chia nhóm Đăng ngày ((01/03/2017))

Trang

Đăng kí nhận Công tác sinh viên