Danh sách sinh viên đạt Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trân trọng gửi đến các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018. Mọi thắc mắc đề nghị các bạn sinh viên liên lạc vs phòng giáo vụ Khoa Công trình hoặc trực tiếp lên để phản hồi. Cám ơn!

 

File xem trực tiếp: