Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho SV cuối khóa năm học 2017-2018

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên cuối khóa. Đây là hoạt động bắt buộc cho các sinh viên khóa cuối. Cụ thể là sv khóa 55 khoa Công trình.

Thời gian: Thứ 7 ngày 05/05.

Địa điểm: Trạm y tế, nhà a1,a4

File xem trực tiếp: