Thông báo về kế hoạch Khai giảng năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, Lễ khai giảng năm học 2017-2018 được tổ chức với kế hoạch như sau:
- Thời gian: 7h30 thứ 5 ngày 21/9/2017
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng, bên cạnh nhà A6 khu hiệu bộ
- Sơ đồ vị trí chỗ ngồi SV: Theo file đính kèm
- Danh sách SV theo nhóm CVHT phụ trách: file đính kèm
Nhà trường quyết định cho tất cả sinh viên K58 nghỉ học sáng thứ 5 ngày 21/9/2017 để dự lễ khai giảng.