Danh sách học bổng kỳ II năm học 2016-2017

Kính gửi các thầy cô và các bạn sinh viên, danh sách học bổng kỳ II năm học 2016-2017.

Đề nghị các thầy cô cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên kiểm tra và ký xác nhận tại phòng giáo vụ khoa, tầng 9 nhà A6 trước ngày 04/10/2017

Mọi ý kiến phản hồi đề nghị liên lạc trực tiếp với giáo vụ khoa theo địa điểm nêu trên.

File xem trực tiếp: