Công tác sinh viên

[Thông báo] Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa đợt 2 năm học 2019-2020

Kính gửi các thầy cô và các em sinh viên thông báo số Thông báo số 584//TB-ĐHHHVN về việc Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa đợt 2 năm học 2019-2020. Đăng ngày ((05/05/2020))

[Thông báo] Về việc quay trở lại học tập của học viên, sinh tiên từ ngày 4/5/2020

Kính gửi các thầy cô CVHT và các em sinh viên Thông báo số 561/TB-ĐHHHVN-ĐT về việc quay trở lại học tập của học viên, sinh viên từ ngày 4/5/2020. Chi tiết ở file đính kèm Đăng ngày ((24/04/2020))

[Thông báo Khẩn] Về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi thầy cô và các em sinh viên Thông báo Khẩn: Về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Đăng ngày ((09/03/2020))

[THÔNG BÁO] về việc tiếp tục triển khai học online từ 09/03/2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Do diễn biến dịch bệnh CoviD-19 phức tạp, Nhà trường điều chỉnh hình thức giảng dạy trực tiếp sang giảng dạy trực tuyến từ ngày 09/3/2020. Đăng ngày ((09/03/2020))

[Thông báo] Lịch chào cờ định kỳ- sinh hoạt(nếu có) học kỳ II năm học 2019-2020 (điều chỉnh)

Kính gửi các thầy cô cố vấn học tập và các em sinh viên Lịch chào cờ và sinh hoạt lớp định kỳ học kỳ II năm học 2019-2020 (điều chỉnh) Đăng ngày ((04/03/2020))

[Thông báo] Về việc tiếp tục dời lịch học của sinh viên, học viên đến hết tháng 2/2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Kính gửi các Thầy cô và các em sinh viên thông báo số 148/TB-ĐHHHVN-ĐT về việc tiếp tục dời lịch học của sinh viên, học viên đến hết tháng 2/2020 để ứng phó với dịch bện Đăng ngày ((15/02/2020))

[Thông báo] Về việc quay trở lại học tập của sinh viên, học viên và thực hiện phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Kính gửi thầy, cô và các em sinh viên Thông báo số 142/TB-ĐHHHVN-ĐT về việc quay trở lại học tập của sinh viên, học viên và thực hiện phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đăng ngày ((14/02/2020))

[Thông báo] Lịch chào cờ định kỳ- sinh hoạt (nếu có) học kỳ II năm học 2019-2020(điều chỉnh).

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các em sinh viên: Lịch chào cờ định kỳ- sinh hoạt (nếu có) học kỳ II năm học 2019-2020 (điều chỉnh).   Đăng ngày ((07/02/2020))

Trang

Đăng kí nhận Công tác sinh viên