Công tác sinh viên

Học bổng "Quỹ khuyến học" Khoa Công trình năm học 2018-2019

Thực hiện chương trình công tác năm học 2019-2020 của Khoa Công trình; nhằm biểu dương, khen thưởng, khuyến khích các sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2018-2019, Khoa Công tr Đăng ngày ((21/10/2019))

CTSV: Danh sách dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018

Danh sách dự kiến học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018. Đăng ngày ((18/07/2018))

Danh sách SV tốt nghiệp ĐH đề nghị đi sĩ quan dự bị năm 2018 - Khoa Công trình

Trân trọng kính gửi thầy/cô và các bạn sinh viên danh sách các sinh viên khoa Công trình tốt nghiệp đại được được tuyển chọn đi sĩ quan dự bị năm 2018. (Danh sách trong file đính kèm) Đăng ngày ((25/05/2018))

Thông tin v/v đăng ký học bổng KOVA

  Đăng ngày ((09/05/2018))

CTSV: SV ký cam kết không tham gia các đạo và hội nhóm tôn giáo trái pháp luật

Thông báo số 416/TB-ĐHHHVN-CTSV của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền Đăng ngày ((08/05/2018))

Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho SV cuối khóa năm học 2017-2018

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên cuối khóa. Đây là hoạt động bắt buộc cho các sinh viên khóa cuối. Cụ thể là sv khóa 55 khoa Công trình. Đăng ngày ((03/05/2018))

[LINK] BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN

Là công tác được thực hiện vào mỗi kì học, việc lấy phiếu đánh giá Đăng ngày ((22/03/2018))

Trang

Đăng kí nhận Công tác sinh viên