Công tác sinh viên

Quyết định trao học bổng Shinnyo-en

Quyết định trao học bổng "Shinnyo-en Vì sinh viên vượt khó học giỏi" - 2016 cho các sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đăng ngày ((10/01/2017))

Danh sách phòng sinh hoạt lớp theo Cố vấn học tập kì 1B năm học 2016-2017

Danh sách phòng sinh hoạt lớp theo Cố vấn học tập kì 1B năm học 2016-2017 của khoa Công trình, trường ĐHHHVN. Đăng ngày ((06/10/2016))

Trang

Đăng kí nhận Công tác sinh viên