Danh sách học bổng kỳ 1 năm học 2016 - 2017 Khoa Công trình

Kính gửi đến quý thầy cô, cùng các bạn sinh viên danh sách học bổng Khoa Công trình trường Đại học Hàng Hải Việt Nam kỳ 1 năm học 2016-2017.