Quyết định trao học bổng Shinnyo-en

Quyết định trao học bổng "Shinnyo-en Vì sinh viên vượt khó học giỏi" - 2016 cho các sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Khoa Công trình cũng có 2 bạn sinh viên có nỗ lực vượt khó được nhận học bổng này.