Danh sách phòng và thời gian sinh hoạt lớp học kì 2 năm học 2016-2017

Bắt đầu từ học kì 2 năm học 2016-2017, thực hiện theo quyết định 118/QĐ-ĐHHHVN-CTSV, quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên, Khoa Công trình tiến hành chia nhóm sinh viên theo cố vấn học tập. File đính kèm là danh sách phòng và thời gian sinh hoạt lớp học kì 2 năm học 2016-2017 của Khoa Công trình. Chi tiết về danh sách SV và cố vấn học tập phụ trách nhóm trong file nén " phan_cong_cvht_02.2017.rarđính kèm.

File xem trực tiếp: 

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin phan_cong_cvht_02.2017.rar2.81 MB